RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Opätovné zverejnenie písomného vyzvania

Opätovné zverejnenie písomného vyzvania pre Národný projekt Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom OPIS na základe §13 odsek 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písmeno a) zákona o pomoci a podpore,  zrušilo dňa 8.2.2012 písomné vyzvanie kód: OPIS-2011/1.1/35-NP  "Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky".


Vzhľadom na zmenu oprávnenosti žiadateľa, SORO OPIS opätovne zverejňuje písomné vyzvanie kód OPIS-2012/1.1/41-NP "Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky", ktoré zohľadňuje predmetnú zmenu.


Lehota na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je stanovená na 9. mája 2012.


Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60775
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky