RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR“, kód: OPIS-2014/1.1/71-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR“ zverejnilo Ministerstvo financií SR už v roku 2013. Keďže projekt nemal ukončený proces verejného obstarávania, bol zaradený do zásobníka projektov. Práce na projekte však postupom času napredovali a z dôvodu ukončeného verejného obstarávania pristúpilo Ministerstvo financií SR 18.6.2014 k opätovnému zverejneniu písomného vyzvania.

Cieľom realizácie projektu „Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR“ je vybudovať elektronické služby, ktoré zabezpečia efektívnu komunikáciu medzi klientmi – právnickými osobami a pracovníkmi oddelení Eximbanky SR. V súčasnosti sa žiadosti súvisiace s bankovými alebo poistnými službami podávajú v papierovej forme a v tejto forme sa aj ďalej spracovávajú. Projektom sa zabezpečí elektronizácia procesu podania a administrácie žiadosti (napr. o úver či poistenie) a v konečnom dôsledku tak klienti budú mať možnosť zadávať podania elektronicky prostredníctvom novovybudovaného portálu.

Zavedením projektu sa dosiahne:

  • skvalitnenie poskytovania služieb klientom a elektronizovanie čo najväčšieho rozsahu komunikácie medzi klientmi a Eximbankou SR,
  • zvýšenie efektívnosti administratívnych procesov, čím sa urýchli čas klientov pri vybavovaní služieb poskytovaných Eximbankou SR,
  • zjednodušenie a zrýchlenie dostupnosti informácií klientom s cieľom kvalitatívneho obratu výmeny spracovania informácií od manuálneho k elektronickému medzi klientmi a Eximbankou SR,
  • vybudovanie a sprevádzkovanie integrovaného informačného systému Eximbanky SR, ktorý umožní klientom využívanie elektronických služieb a iniciuje rozšírenie ich používania.
Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 4 749 468,00 EUR.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 22.09.2014.

 
pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR (907 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR (4152 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR (327 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky