RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kontakty

Kontaktná adresa

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
P.O.BOX 82
817 82 Bratislava

Sekcia informatizácie spoločnosti

Ing. Pavel Bojňanský
generálny riaditeľ sekcie
a predseda Redakčnej rady webového sídla
www.informatizacia.sk

Tel.: 02/5958 2429
Fax: 02/5958 2498
E-mail: pavel.bojnansky@mfsr.sk

Zuzana Ožvald, DiS.
sekretariát sekcie 

Tel.: 02/5958 2428
Fax: 02/5958 2498
E-mail: zuzana.ozvald@mfsr.sk

Odbor stratégie informatizácie spoločnosti

Ing. Miroslava Ševčovicová
riaditeľka odboru

Tel.: 02/5958 4422
E-mail: miroslava.sevcovicova@mfsr.sk

Mgr. Gabriela Krajčovičová
Tel.: 02/5958 2426
E-mail: gabriela.krajcovicova@mfsr.sk

Ing. Valentína Michálková
Tel.: 02/5958 2438
E-mail: valentina.michalkova@mfsr.sk

JUDr. Jaroslav Petržel
Tel.: 02/5958 4425
E-mail: jaroslav.petrzel@mfsr.sk

JUDr. Ronald Strehár
Tel.: 02/5958 4425
E-mail: ronald.strehar@mfsr.sk

Ing. Michaela Špeťková
Tel.: 02/5958 2437
E-mail: michaela.spetkova@mfsr.sk

 

Odbor informatizácie verejnej správy

JUDr. Ľudovít Chnápko
poverený riadením odboru

Tel.: 02/5958 4424
E-mail: ludovit.chnapko@mfsr.sk

a) oddelenie architektúry eGovernmentu

Ing. Lucia Pittnerová Fábryová
vedúca oddelenia
člen Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2414
E-mail: lucia.fabryova@mfsr.sk

Ing. Radoslav Koreň
Tel.: 02/5958 4414
E-mail: radoslav.koren@mfsr.sk

Ing. Ján Kulavjak
člen Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 4423
E-mail: jan.kulavjak@mfsr.sk

Ing. Nadežda Nikšová
Tel.: 02/5958 2423
E-mail: nadezda.niksova@mfsr.sk

b) oddelenie programovej kancelárie

JUDr. Ľudovít Chnápko
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 4424
E-mail: ludovit.chnapko@mfsr.sk

Ing. Peter Baltazár
Tel.: 02/5958 2350
E-mail: peter.baltazar@mfsr.sk

Mgr. Ladislav Németh
člen Redakčnej rady

Tel.: 02/ 5958 2424
E-mail: ladislav.nemeth@mfsr.sk

c) oddelenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Ing. Ján Hochmann
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2427
E-mail: jan.hochmann@mfsr.sk

Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti 

Ing. Gabriel Rusznyák
riaditeľ odboru

Tel.: 02/5958 4429
E-mail: gabriel.rusznyak@mfsr.sk

Lívia Stupárová
sekretariát odboru

Tel.: 02/5958 2422
Fax: 02/5958 2491
E-mail: livia.stuparova@mfsr.sk

a) oddelenie finančného riadenia projektov

Ing. Jozef Štefánik
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2432
E-mail: jozef.stefanik@mfsr.sk

Ing. Michal Candrák
Tel.: 02/5958 2444
E-mail: michal.candrak@mfsr.sk

Ing. Dana Dragulová
Tel.: 02/5958 2320
E-mail: dana.dragulova@mfsr.sk

Ing. Denis Fraňo
člen Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2432
E-mail: denis.frano@mfsr.sk

Ing. Peter Macho
Tel.: 02/5958 2444
E-mail: peter.macho@mfsr.sk

Ing. Oliver Michta
Tel.: 02/5958 2445
E-mail: oliver.michta@mfsr.sk

Ing. Lukáš Zubčák
Tel.: 02/5958 2320
E-mail: lukas.zubcak@mfsr.sk

b) oddelenie prípravy a monitorovania projektov 

Mgr. Peter Čmiko
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2434
E-mail: peter.cmiko@mfsr.sk 

Ing. Jozef Baradlay
Tel.: 02/5958 2349
E-mail: jozef.baradlay@mfsr.sk

Mgr. Lenka Boldišová
Tel.: 02/5958 2445
E-mail: lenka.boldisova@mfsr.sk

Mgr. Juraj Jančí
Tel.: 02/5958 2431
E-mail: juraj.janci@mfsr.sk

Ing. Veronika Kubová
Tel.: 02/5958 4435
E-mail: veronika.kubova@mfsr.sk

Mgr. Marek Mravík
Tel.: 02/5958 2350
E-mail: marek.mravik@mfsr.sk

Ing. Miriam Múdra
Tel.: 02/5958 2435
E-mail: miriam.mudra@mfsr.sk

Mgr. Radoslav Papánek
Tel.: 02/5958 2440
E-mail: radoslav.papanek@mfsr.sk

Ing. Annamária Sojáková
Tel.: 02/5958 4440
E-mail: annamaria.sojakova@mfsr.sk

JUDr. Daniela Tokovicsová
Tel.: 02/5958 2425
E-mail: daniela.tokovicsova@mfsr.sk

Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Mgr. Lukáš Lukáč
riaditeľ odboru

Tel.: 02/5958 2421
E-mail: lukas.lukac@mfsr.sk

Lívia Stupárová
sekretariát odboru

Tel.: 02/5958 2422
Fax: 02/5958 2491
E-mail: livia.stuparova@mfsr.sk

a) oddelenie programovania, technickej asistencie a publicity

Mgr. Zdenko Kavec
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2441
E-mail: zdenko.kavec@mfsr.sk

Ing. Ján Galvánek
Tel.: 02/5958 2442
E-mail: jan.galvanek@mfsr.sk

Ing. Peter Jaraba
Tel.: 02/5958 2441
E-mail: peter.jaraba@mfsr.sk

Mgr. Daniela Loffayová
podpredsedníčka Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2349
E-mail: daniela.loffayova@mfsr.sk

Ing. Stanislav Uhrin
Tel.: 02/5958 2436
E-mail: stanislav.uhrin@mfsr.sk

b) oddelenie kontroly projektov OPIS

JUDr. Margaréta Tatárová
vedúca oddelenia

Tel.: 02/5958 2443
E-mail: margareta.tatarova@mfsr.sk

Ing. František Bogačik
Tel.: 02/5958 2433
E-mail: frantisek.bogacik@mfsr.sk

Ing. Zuzana Ďurčeková
Tel.: 02/5958 2431
E-mail: zuzana.durcekova@mfsr.sk

Ing. Vladimír Guľa
Tel.: 02/5958 2412
E-mail: vladimir.gula@mfsr.sk

Mgr. Mária Krajčová
Tel.: 02/5958 2433
E-mail: maria.krajcova@mfsr.sk

Ing. Stanislav Verešpej
Tel.: 02/5958 2443
E-mail: stanislav.verespej@mfsr.sk

c) oddelenie prípravy nového programového obdobia

JUDr. Daniela Ďurdíková
vedúca oddelenia

Tel.: 02/5958 2442
E-mail: daniela.durdikova@mfsr.sk

Mgr. Zuzana Čupková
Tel.: 02/5958 2436
E-mail: zuzana.cupkova@mfsr.sk

Odbor informačných technológií

Ing. Erik Minarovič
riaditeľ odboru

Tel.: 02/5958 2410
E-mail: erik.minarovic@mfsr.sk

Silvia Kuželová
sekretariát odboru

Tel.: 02/5958 2409
E-mail: silvia.kuzelova@mfsr.sk

a) oddelenie projektového riadenia 

Mgr. Jozef Zajíček 
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2413
E-mail: jozef.zajicek@mfsr.sk  

Ing. Mariana Bandziová
Tel: 02/5958 2408
E-mail: mariana.bandziova@mfsr.sk

Ing. Henrik Brinkáč
Tel.: 02/5958 2412
E-mail: henrik.brinkac@mfsr.sk

Ing. Branislav Brjančin
Tel.: 02/5958 2415
E-mail: branislav.brjancin@mfsr.sk

Mgr. Erika Hlohovská 
člen Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2406
E-mail: erika.hlohovska@mfsr.sk

Mgr. Vladimír Kapraľ
Tel.: 02/5958 4408
E-mail: vladimir.kapral@mfsr.sk

Ing. Peter Tchurik
Tel.: 02/5958 2415
E-mail: peter.tchurik@mfsr.sk

Ing. Martin Vician
Tel.: 02/5958 4416
E-mail: martin.vician@mfsr.sk

b) oddelenie služieb výpočtovej techniky

Bc. Peter Paprčka, DiS.
poverený zastupovaním vedúceho oddelenia 

Tel.: 02/5958 2402
E-mail: peter.paprcka@mfsr.sk

Peter Koňuch, RNDr.
Tel.: 02/5958 2405
E-mail: peter.konuch@mfsr.sk

Bc. Boris Kovarovič
Tel.: 02/5958 2402
E-mail: boris.kovarovic@mfsr.sk

Roman Kovarovič
Tel.: 02/ 5958 2401
E-mail: roman.kovarovic@mfsr.sk

Mgr. Štefan Lompart
Tel.: 02/5958 2403
E-mail: stefan.lompart@mfsr.sk

Ing. Peter Póra
Tel.: 02/5958 2404
E-mail: peter.pora@mfsr.sk   

c) oddelenie vnútornej informačnej bezpečnosti

Mgr. Stanislav Schubert
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2407
E-mail: stanislav.schubert@mfsr.sk  

Ing. Roman Blažek
Tel.: 02/5958 2416
E-mail: roman.blazek@mfsr.sk

Odbor riadenia IT zdrojov verejnej správy

Ing. Silvia Čechová
riaditeľka odboru

Tel.: 02/5958 6422
E-mail: silvia.cechova@mfsr.sk

Mgr. Stanislav Gernic
Tel.: 02/5958 2420
E-mail: stanislav.gernic@mfsr.sk

Ing. Jana Rejtová
Tel.: 02/5958 2420
E-mail: jana.rejtova@mfsr.sk

Poznámka: Členovia Redakčnej rady webového sídla www.informatizacia.sk sa riadia Štatútom Redakčnej rady.

pdfŠtatút Redakčnej rady (222 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
11418
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
8447
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
834
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
3221
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
12909
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky