RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kontakty

Kontaktná adresa

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Sekcia riadenia informatizácie

Mgr. Martina Slabejová, PhD.
dočasne poverená riadením sekcie

martina.slabejova@vicepremier.gov.sk

Lenka Víteková
sekretariát sekcie 

Tel.: 02/5958 2428
Fax: 02/5958 2498
E-mail: lenka.vitekova@vicepremier.gov.sk

Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy

 
a) oddelenie medzinárodnej spolupráce a jednotného digitálneho trhu

Ing. Valentína Michálková
dočasne poverená vedením oddelenia

člen Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2438
E-mail: valentina.michalkova@vicepremier.gov.sk

Ing. Michaela Špeťková
Tel.: 02/5958 2437
E-mail: michaela.spetkova@vicepremier.gov.sk

b) oddelenie legislatívy a štandardov IS VS

Mgr. Ľubica Kašíková
dočasne poverená vedením oddelenia

Tel.: 02/5958 4425
E-mail: lubica.kasikova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Anton Jánoš
Tel.: 02/5958 4422
E-mail: anton.janos@vicepremier.gov.sk

Odbor riadenia IT zdrojov verejnej správy

Ing. Slavomír Božoň
dočasne poverený riadením odboru

Tel.: 02/5958 2427
E-mail: slavomir.bozon@vicepremier.gov.sk

Ing. Alfonz Aczel
Tel.: 02/5958 6425
E-mail: alfonz.aczel@vicepremier.gov.sk

Tibor Gajda, BSBA
Tel.: 02/5958 6425
E-mail: tibor.gajda@vicepremier.gov.sk

Mgr. Boris Kovarovič
Tel.: 02/5958 6422
E-mail: boris.kovarovic@vicepremier.gov.sk

Ing. Rastislav Roháč
Tel.: 02/5958 6422
E-mail: rastislav.rohac@vicepremier.gov.sk

Ing. Lýdia Véghová
Tel.: 02/5958 2420
E-mail: lydia.veghova@vicepremier.gov.sk

 

Odbor informatizácie verejnej správy

Mgr. Jana Rampáčková
dočasne poverená riadením odboru

Tel.: 02/5958 4414
E-mail: jana.rampackova@vicepremier.gov.sk

a) oddelenie architektúry eGovernmentu

Mgr. Jana Rampáčková
Tel.: 02/5958 4414
E-mail: jana.rampackova@vicepremier.gov.sk

 

Odbor implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti

Mgr. Peter Čmiko
dočasne poverený riadením odboru

Tel.: 02/5958 2434
E-mail: peter.cmiko@vicepremier.gov.sk

Lívia Stupárová
sekretariát odboru

Tel.: 02/5958 2422
Fax: 02/5958 2491
E-mail: livia.stuparova@vicepremier.gov.sk

a) oddelenie finančného riadenia projektov

Ing. Peter Macho
dočasne poverený vedením oddelenia

Tel.: 02/5958 2444
E-mail: peter.macho@vicepremier.gov.sk

Ing. Andrea Babinská
Tel.: 02/5958 4423
E-mail: andrea.babinska@vicepremier.gov.sk

Ing. Peter Baltazár
Tel.: 02/5958 2423
E-mail: peter.baltazar@vicepremier.gov.sk

Ing. Michal Candrák
Tel.: 02/5958 2444
E-mail: michal.candrak@vicepremier.gov.sk

Ing. Denis Fraňo
člen Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2432
E-mail: denis.frano@vicepremier.gov.sk

Mgr. Martin Mačanga, PhD.
Tel.: 02/5958 2320
E-mail: martin.macanga@vicepremier.gov.sk

Ing. Oliver Michta
Tel.: 02/5958 2445
E-mail: oliver.michta@vicepremier.gov.sk

Ing. Lukáš Rovňák
Tel.: 02/5958 2320
E-mail: lukas.rovnak@vicepremier.gov.sk

Ing. Boris Veselič
Tel.: 02/5958 2432
E-mail: boris.veselic@vicepremier.gov.sk

Ing. Lukáš Zubčák
Tel.: 02/5958 2445
E-mail: lukas.zubcak@vicepremier.gov.sk

b) oddelenie prípravy a monitorovania projektov

Mgr. Peter Čmiko
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2434
E-mail: peter.cmiko@vicepremier.gov.sk

Ing. Jozef Baradlay
Tel.: 02/5958 4434
E-mail: jozef.baradlay@vicepremier.gov.sk

Mgr. Katarína Hvizdošová
Tel.: 02/5958 4435
E-mail: katarina.hvizdosova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Juraj Jančí
Tel.: 02/5958 2431
E-mail: juraj.janci@vicepremier.gov.sk

Mgr. Marek Mravík
Tel.: 02/5958 2436
E-mail: marek.mravik@vicepremier.gov.sk

Ing. Miriam Múdra
Tel.: 02/5958 2435
E-mail: miriam.mudra@vicepremier.gov.sk

Mgr. Radoslav Papánek
Tel.: 02/5958 2440
E-mail: radoslav.papanek@vicepremier.gov.sk

Ing. Annamária Sojáková
Tel.: 02/5958 4440
E-mail: annamaria.sojakova@vicepremier.gov.sk

JUDr. Daniela Stojanová
Tel.: 02/5958 2436
E-mail: daniela.stojanova@vicepremier.gov.sk

Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti

Ing. Mgr. Ján Galvánek
dočasne poverený riadením odboru

Tel.: 02/5958 2442
E-mail: jan.galvanek@vicepremier.gov.sk

Lívia Stupárová
sekretariát odboru

Tel.: 02/5958 2422
Fax: 02/5958 2491
E-mail: livia.stuparova@vicepremier.gov.sk

a) oddelenie monitorovania, technickej pomoci a publicity

Ing. Peter Jaraba
dočasne poverený vedením oddelenia

Tel.: 02/5958 2441
E-mail: peter.jaraba@vicepremier.gov.sk

Mgr. Árpád Bartalos
Tel.: 02/5958 2350
E-mail: arpad.bartalos@vicepremier.gov.sk

Mgr. Michaela Grausová
Tel.: 02/5958 2350
E-mail: michaela.grausova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Daniela Loffayová
podpredsedníčka Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2349
E-mail: daniela.loffayova@vicepremier.gov.sk

b) oddelenie kontroly projektov

Ing. František Bogačik
dočasne poverený vedením oddelenia

Tel.: 02/5958 2433
E-mail: frantisek.bogacik@vicepremier.gov.sk

Ing. Vladimír Guľa
Tel.: 02/5958 4431
E-mail: vladimir.gula@vicepremier.gov.sk

Mgr. Mária Krajčová
Tel.: 02/5958 2433
E-mail: maria.krajcova@vicepremier.gov.sk

Ing. Stanislav Verešpej
Tel.: 02/5958 2443
E-mail: stanislav.verespej@vicepremier.gov.sk

c) oddelenie programovania a metodiky

Ing. Mgr. Ján Galvánek
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2442
E-mail: jan.galvanek@vicepremier.gov.sk

Mgr. Zuzana Čupková
Tel.: 02/5958 2442
E-mail: zuzana.cupkova@vicepremier.gov.sk

Ing. Jana Lompartová
Tel.: 02/5958 2422
E-mail: jana.lompartova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Tatiana Šopová
Tel.: 02/5958 2431
E-mail: tatiana.sopova@vicepremier.gov.sk

Poznámka: Členovia Redakčnej rady webového sídla www.informatizacia.sk sa riadia Štatútom Redakčnej rady.

pdfŠtatút Redakčnej rady (222 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
15660
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
13910
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
45451
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5233
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
23853
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky