RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

ELEKTRONICKÉ JEDNODUCHÉ EURÓPSKE SIEŤOVÉ SLUŽBY - skratka E-SENS

“Electronic Simple European Networked Services”

Život, práca či cestovanie sa v Európe stávajú čoraz jednoduchšími. Vízia jednotného digitálneho trhu sa postupne stáva realitou a badať to v mnohých oblastiach života. Napriek tomu treba ešte prekonať množstvo bariér tvorených rôznymi technickými riešeniami, štandardami a legislatívnymi požiadavkami členských krajín. Cieľom projektu e-SENS je čeliť týmto výzvam prostredníctvom poskytnutia všeobecných riešení pre cezhraničné poskytovanie elektronických verejných služieb.

ČO JE E-SENS?
e-SENS je pilotný projekt Rámcového programu EU pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý má za cieľ uľahčiť mobilitu občanov a podnikateľov na európskom jednotnom trhu. e-SENS bude konsolidovať, zlepšovať a rozširovať technické riešenia, ktoré budú ovplyvňovať kvalitu verejných služieb v EÚ.

AKO TO E-SENS UROBÍ?
e-SENS dosiahne svoj cieľ poskytovaním nasledovných všeobecných  modulov: 

e-Dokumenty
k porozumeniu akéhokoľvek formátu dokumentu vo verejnej správe

e-Doručovanie
na uľahčenie cezhraničnej výmeny dokumentov

eID
na rozšírenie využitia domáceho identifikačného prostriedku v iných krajinách EÚ

e-Podpis
na umožnenie podpisovania a overovania akéhokoľvek dokumentu

Sémantika
na vytvorenie spoločného významu definícií vo verejnej správe

Moduly sú softvérové komponenty, ktoré môžu byť nezávisle vyvíjané a nasadené. Moduly budú pripravené na implementáciu v ktorejkoľvek oblasti poskytovania verejných služieb a budú poskytovať bezproblémovú komunikáciu medzi krajinami.  

 
PREČO BOL E-SENS VYTVORENÝ?
e-SENS podporuje implementáciu európskych politík, najmä Digitálnej agendy pre Európu a je v súlade s jej prioritami. Digitálna agenda pre Európu má za cieľ maximalizovať potenciál IKT pre podnikanie, prácu a život. Efektívne využitie digitálnych technológií umožní Európe riešiť kľúčové výzvy - ľahší prístup k verejným službám. Európsky rámec interoperability má za cieľ stanoviť pravidlá v komunikácii medzi administratívnymi autoritami, podnikmi a občanmi v rámci EÚ.

PREČO PATRÍ E-SENS DO tzv. LSP RODINY?
Skratka LSP znamená veľké pilotné projekty (Large Scale Pilots), projekty spolufinancované komunitárnym programom CIP ICT PSP, ktoré majú za cieľ poskytovať verejné služby online. e-SENS je nový pilotný projekt z tejto oblasti, ktorý preberá technické riešenia vyvinuté v predošlých projektoch: e-CODEX, epSOS, PEPPOL, SPOCS, STORK, ktoré už dokázali, že poskytovanie cezhraničných služieb môže byť vo vybraných oblastiach jednoduchšie. e-SENS bude už vykonanú prácu v projektoch konsolidovať, zlepší riešenia a rozšíri ich využitie do nových oblastí.

KTO BUDE MAŤ Z PROJEKTU E-SENS ÚŽITOK?
• Verejné správy dostanú k dispozícii technické riešenia k vytvoreniu interoperabilných, efektívnych, znova využiteľných, vysoko kvalitných verejných služieb v rôznych oblastiach,
• Európsky občania a podniky budú ťažiť z výhod zlepšených verejných služieb umožňujúcich slobodu pohybu, bývania, elektronického zakladania podnikania, možnosti elektronického cezhraničného zasielania ponúk v rámci EÚ a iných krajín, ľahší prístup k právnym systémom EÚ a využitie zdravotníckych služieb v zahraničí v prípade núdze,
• Priemyslu budú poskytnuté open source riešenia k uspôsobeniu na ich vlastné obchodné služby

AKÉ SÚ VÝHODY RIEŠENIA E-SENS?
• rýchly prístup k verejným administratívnym službám elektronickým spôsobom (zdravotníctvo, justícia, verejné obstarávanie, založenie podnikania),
• zjednodušenia a modernizácia v administratíve, menej byrokracie,
• zlepšenie užívateľskej prívetivosti.


pdf Základné informácie eSENS (234 kB)

pdf Tlačová správa eSens 2013_SK (465 kB)

Projekt e-SENS zastrešuje v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR.

 

viac info: www.esens.eu

 

 


Publikované: 17.10.2013 / Aktualizované : 18.10.2013 / _Monika Leščáková
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky