RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Informácie pre žiadateľov a prijímateľov

V tejto časti nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa vyzvaní a potrebné dokumenty týkajúce sa žiadostí o NFP.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako SO PO7 OPII vydáva dokument Východiská pre prípravu projektov Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „PO7 OPII“) vydáva dokument Východiská pre prípravu projektov Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť (ďalej len „dokument“).
 
Dokument je určený žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci PO7 OPII. Jeho cieľom je poskytnúť žiadateľom v rámci PO7 OPII podrobné informácie týkajúce sa prípravy projektu v rámci Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je zverejnený na www.informatizacia.sk. Zámerom dokumentu je, aby v rámci PO7 OPII boli realizované len také projekty, ktoré budú napĺňať ciele PO7 OPII.
 
Dokument sprevádza žiadateľa prvotnými procesmi prípravy projektu v rámci PO7 OPII (výber v rámci kategórií intervencií, výber špecifického cieľa, výber merateľných ukazovateľov a výber oprávnených aktivít), potrebných k príprave iniciačných dokumentov PO7 OPII, konkrétne reformných zámerov a štúdii uskutočniteľnosti.

pdfPO7OPII_Východiská_pre_prípravu_projektov_OPIIPO7_v3.0 (1206 kB)

pdfPO7OPII_Východiská_pre_prípravu_projektov_OPIIPO7_v3.0_TC (234 kB)

pdfPO7OPII_Východiská_pre_prípravu_projektov_OPIIPO7_v2.0 (1204 kB)

pdfPO7OPII_Východiská_pre_prípravu_projektov_OPIIPO7_v2.0_TC (1475 kB)

pdfPO7OPII_Východiská_pre_prípravu_projektov_OPIIPO7_v1.0

Zmeny v implementácii projektov PO7 OP II

Spúšťa sa implementácia operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorá prináša viaceré zmeny v implementácii a riadení projektov. Povinným bude napr. vypracovaný reformný zámer inštitúcie, či nový vzor štúdie uskutočniteľnosti, zavádzajú sa limity výdavkov, či pravidlo Cloud prednostne. Pozrite si, prehľad aké najvýznamnejšie zmeny pripravilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v oblasti implementácie IT projektov.

pdfZákladné zmeny v implementácii projektov PO7 OP II (662 kB)

 

 


Publikované: 03.11.2015 / Aktualizované : 26.10.2018 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky