RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Formuláre

Zámer a štúdia uskutočniteľnosti

Formulár reformného zámeru verzia 1.1 je dostupný na stránke: http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty

Metodické usmernenie pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je dostupné na stránke: https://metais.finance.gov.sk/help.

Metodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020

Aktuálna verzia:

docMetodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020 (489 kB) /platný od:10.8.2018, účinný od:13.8.2018/
xlsPríloha pre výpočet TCO a čistej súčasnej hodnoty z projektu, pre projekty zamerané na služby agendových informačných systémov (432 kB)
(Zmena: Ekonomické náklady sú bez DPH /„CBA – Agendové IS“/)

Predchádzajúce verzie:

zipMetodický pokyn k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020 (280 kB)

Formulár zámeru národného projektu

docFormulár zámeru národného projektu (96 kB)

Formulár žiadosti o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP

pdfFormulár žiadosti o NFP (440 kB)
pdfPopis k formuláru ŽoNFP (705 kB)
pdfDoplňujúce údaje ŽoNFP (178 kB)

Formulár rozpočtu

Fázované projekty

xlsRozpočet pre fázované projekty (35 kB)

xmlRozpočet pre fázované projekty (475 kB)

Národné projekty

xlsRozpočet projektu pre národné projekty platný od 9.1.2018 (23 kB)

Predchádzajúce verzie - FORMULÁR ROZPOČTU

Dopytové projekty

xlsRozpočet projektu pre dopytové projekty platný od 14.06.2018 (23 kB)

Formulár Súhrnného čestného vyhlásenia partnera

docSúhrnné čestné vyhlásenie partnera (81 kB)

Predchádzajúce verzie – Formulár Súhrnného čestného vyhlásenia partnera

docSúhrnné čestné vyhlásenie partnera (80 kB)

Formulár Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

Platný od 15.6.2017:

docFormulár Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP (163 kB)

docFormulár Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP - so sledovaním zmien (225 kB)

Predchádzajúce verzie – Formulár Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí NFP

Platná od 11.12.2018:

zipZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (1221 kB)
zipZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - so sledovaním zmien (423 kB)

Pozn. Aktualizácia vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP bola vykonaná v nadväznosti na vydanie novej verzie vzoru CKO č. 28 (verzia 6) – vzor Zmluvy o poskytnutí NFP

Platná od 14.06.2018:

docZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (332 kB)
zipPrílohy k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (1248 kB)

docZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - so sledovaním zmien (335 kB)
zipPrílohy k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - so sledovaním zmien (1277 kB)

Pozn. Aktualizácia vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP bola vykonaná v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 28 platného od 30.04.2018

Predchádzajúce verzie – Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o partnerstve

Platná od 23.10.2018

zipZmluva o partnerstve - vzor (640 kB)
zipZmluva o partnerstve - vzor so sledovaním zmien (661 kB)

Platná od 12.10.2017

zipZmluva o partnerstve - vzor (653 kB)
zipZmluva o partnerstve - vzor so sledovaním zmien (673 kB)

Predchádzajúce verzie – Zmluva o partnerstve

Monitorovanie

Platné od 31.01.2018

Monitorovacia správa projektu
Následná monitorovacia správa projektu

docxDoplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu (69 kB)
Mimoriadna monitorovacia správa projektu
pdfZoznam povinných príloh výročnej / záverečnej monitorovacej správy projektu (300 kB)

Predchádzajúce verzie – Monitorovanie


Publikované: 03.11.2015 / Aktualizované : 11.12.2018 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky