RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Digitálny jednotný trh

Implementácia v SR

Digitálny jednotný trh (DSM) je jedinečnou šancou pre Slovensko vybudovať podmienky pre online svet, ktorý už teraz je súčasťou bežného života ľudí a podnikateľov.

Vzhľadom na horizontálny charakter politiky DSM, je nevyhnutná úzka spolupráca pri jej implementácii na národnej, aj európskej úrovni.

Digitálny jednotný trh bude hlavou témou slovenského predsedníctva v Rade, preto je nutná ochota a pripravenosť všetkých zainteresovaných inštitúcií a priemyslu aktívne prispievať k úspešnej realizácii transformácie existujúceho prostredia na fungujúci jednotný digitálny trh.

Koordinátor a lídrom aktivít spojených s budovaním DSM je od 1.6. 2016 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Správu na národnej úrovni by mal zabezpečiť 3-úrovňový implementačný mechanizmus, zložený z politickej úrovne, expertnej úrovne, participatívnej úrovne: zapojenie súkromného sektora tzv. extended industry groups
pdf Obrázok: implementačný mechanizmus (329 kB)

Koordinačný výbor pre digitálny jednotný trh - medzirezortná jednotka na úrovni štátnych tajomníkov zainteresovaných rezortov, ktorá bude na politickej a strategickej úrovni koordinovať národné a európske aktivity.

Prvé stretnutie Koordinačného výboru sa uskutočnilo dňa 27. októbra 2015 na Ministerstve financií. Cieľom stretnutia bolo určenie koordinátora a lídra aktivít spojených s DSM ako aj prerokovanie slovenských budovania DSM a priorít počas SK PRES.

Pracovnú úroveň budú gestorovať expertné technické pracovné skupiny kreované pre potreby jednotlivých oblastí. Ich úlohou bude pripraviť pozície SR pre potreby diskusií v Rade s ohľadom na národné záujmy, ako aj ich následná transpozíciu a implementáciu na národnej úrovni.

Participatívna úroveň - je nesporné, že jeden z najsilnejších impulzov k naštartovaniu digitálneho jednotného trhu majú v rukách podnikatelia a firmy. Preto začleníme súkromný sektor vo forme tzv. je Extended Industry Groups, ktoré budú prinášať pohľad zainteresovaných trhových subjektov.

 

 

 


Publikované: 04.11.2015 / Aktualizované : 07.06.2016 / Valentína Michálková
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky