RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Verejné obstarávanie a zmluvy, týkajúce sa informačno-komunikačných technológií (IKT)

Pripravovať a spracovávať verejné obstarávanie, týkajúce sa informačno-komunikačných technológií (ďalej len "IKT") je ťažké. Vytvárať zmluvy je ešte ťažšie.

Jedným z prvých dokumentov je Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe z roku 2009, ktorej znenie nájdete na osobitnej stránke tohto webového sídla.

Minister financií neskôr otvoril verejnú diskusiu k účelnému, transparentnému a efektívnemu obstarávaniu IKT, a to dňa 9.11.2010 na medzinárodnom kongrese ITAPA 2010. Minister v tejto súvislosti minister predstavil desatoro zásad, vďaka ktorým bude informatizácia prospešná pre daňovníkov a nie len pre privilegovaný okruh dodávateľov a sprostredkovateľov.

Ministerstvo financií SR následne na základe podnetov od odbornej aj laickej verejnosti vydalopdf Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore (153 kB), ku ktorému vláda SR schválila pdf uznesenie č. 460/2011 (40 kB). Následne boli vypracované rôzne metodické usmernenia.

Aktuálnym pokračovaním spracovávania tejto témy, ktoré je zároveň plnením úlohy č. B.8 uznesenia vlády SR č. 460/2011 je metodický pokyn, ktorý poskytuje metodiku štandardného popisu predmetu zákazky a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní informačno-komunikačné technológie (ďalej len "IKT") a zmluvných podmienok pri dodávaní IKT:

Tento dokument má charakter "živého" dokumentu, predpokladá sa teda jeho dopĺňanie a aktualizácia v ďalšom období. pdf Prvá verzia (1.0) (322 kB) bola vydaná 18. decembra 2012. Aktuálna verzia 1.5 bola vydaná 30. januára 2013, drobná aktualizácia na verziu 1.51 bola vykonaná 13. mája 2013.

Prípadné komentáre je možné zasielať na obvyklú adresu standard@mfsr.sk.


Publikované: 25.05.2016 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky