RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Komisia pre štandardizáciu ISVS

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy je poradný a konzultačný orgán Ministerstva financií Slovenskej republiky pre oblasť zavádzania štandardov informačných systémov verejnej správy.

Jej hlavnou činnosťou je odborná príprava návrhov na zavedenie nových štandardov a tiež zmenu alebo zrušenie existujúcich štandardov pre informačné systémy verejnej správy. Prerokúva tieto návrhy a tiež odborné stanoviská k týmto návrhom. V jej kompetencii sú aj ďalšie aktuálne problémy súvisiace so štandardizáciou informačných systémov verejnej správy a zriaďovanie stálych alebo dočasných pracovných skupín, ktoré plnia úlohy v oblasti štandardizácie informačných systémov verejnej správy.

pdfŠtatút Komisie platný od 1.1.2017 (348 kB)

pdf Štatút Komisie (115 kB) platný do 31.5.2016

Zoznam členov Komisie pre štandardizáciu do 31.5.2016

Záznamy zo stretnutí Komisie:

Archív záznamov zo stretnutí Komisie

 

Archív stretnutí Komisie pri MDPT SR (2005 - 2006)

Komisia pre štandardizáciu na zasadnutí  dňa 14. októbra 2015 schválila návrh na zmenu pracovných skupín, ktorý bol vytvorený s cieľom presnejšieho zosúladenia so znením výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je v súčasnosti ustanovených 13 tematických oblastí, ktoré  budú zastrešené 7 pracovnými skupinami. Vytvára sa úplne nová PS8 pre architektúru verejnej správy.

Aktuálne pracovné skupiny:


PS pre dátové štandardy, štandardy názvoslovia elektronických služieb a formuláre (PS1)

Viac informácií o PS1.


Pracovná podskupina pre štandardizáciu formulárov elektronickej verejnej správy (PPS1 – e-formuláre)

Viac informácií o PPS1.


Pracovná skupina pre bezpečnostné štandardy (PS2)

Viac informácií o PS2.


Pracovná skupina pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a poskytovania údajov (PS3)

Viac informácií o PS3.

Pracovná skupina pre technické štandardy a štandardy použitia súborov (PS4)

Viac informácií o PS4.


Pracovná skupina pre štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT (PS5)

Viac informácií o PS5.


Pracovná skupina pre štandardy poskytovania cloud computingu  a využívania cloudových služieb (PS6)

Viac informácií o PS6.


Pracovná skupina pre štandardizáciu  terminológie v oblasti IS (PS7)

Viac informácií o PS7.


Pracovná skupina pre architektúru verejnej správy (PS8)

Viac informácií o PS8.

 

Archív pracovných skupín do 14.10.2015

pdf Prevodník medzi novými a pôvodnými PS (76 kB)


Publikované: 26.05.2016 / Aktualizované : 27.02.2017 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky