RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zmluva Microsoft Enterprise Agreement - MS EA

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 208 z 23. mája 2012 vyplynula Ministerstvu financií SR povinnosť podpísať predĺženie platnosti prihlášky Microsoft Enterprise Enrollment k multilicenčnej zmluve Microsoft Enterprise Agreement (ďalej aj ako „MS EA). Účelom zmluvy je vytvorenie centrálneho zmluvného rámca a umožniť organizáciám štátnej a verejnej správy nadobúdať za výhodných cenových podmienok licencie spoločnosti Microsoft.
Zmluvný rámec MS EA zastrešuje obchodná dohoda z roku 2002 Microsoft Business Agreement č. UM002887, ktorá obsahuje základné definície obchodného vzťahu zákazníka a spoločnosti Microsoft. Cieľom podpisu tejto zmluvy bolo v roku 2002 prispieť k efektívnosti informatizácie spoločnosti a zabezpečiť moderné, legálne a cenovo prístupné programové vybavenie štátnej a verejnej správy.

Predĺženie zmluvy MS EA do 31.12.2014 prostredníctvom prihlášky Microsoft Enterprise Enrollment podpísal dňa 29.mája 2012 podpredseda vlády a minister financií s možnosťou výpovede k 31.decembru v rámci jej trvania bez sankcií. Všetky inštitúcie, spadajúce pod zmluvu MS EA, majú povinnosť nakupovať desktopové licencie produktov spoločnosti Microsoft iba prostredníctvom tejto zmluvy.

Pri podpise predĺženia zmluvy MS EA spoločnosť Microsoft poskytla štátnej správe zvýhodnené ceny, spoluprácu pri evidencii, správe a audite licencií, pri správe a evidencii benefitov ako aj pri sumarizácii požiadaviek rezortov, vrátane spracúvania a optimalizácie pre účely vyhodnocovania požiadaviek.

Zmluva MS EA zastrešuje primárne desktopové produkty: upgrade Operačného systému Windows, kancelársky balík MS Office a prístupové klientske licencie CoreCAL a EnterpriseCAL, ktoré slúžia na zabezpečenie chodu základnej infraštruktúry organizácií (adresárové služby, messaging, security, antivír, portálové služby atď.).

Financovanie desktopových produktov počas trvania zmluvy zabezpečuje centralizovane Ministerstvo financií SR. Tie inštitúcie, ktoré majú záujem o nákup tzv. prídavných produktov, si ich hradia z vlastného rozpočtu na základe záväznej objednávky zaslanej zmluvnému partnerovi. Ministerstvu financií SR inštitúcia nahlasuje len zoznam licencií. Podrobnejšie informácie sú uvedené v dokumente "Správa o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania", schválenej uznesením č. 208/2012.

Zmluvným partnerom, ktorý sa zaväzuje dodať produkty vyplývajúce z tejto zmluvy, je spoločnosť BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a. s.

Na 38. mimoriadnej schôdzi vlády Slovenskej republiky z 6. decembra 2012 bola vzatá na vedomie "Informatívna správa o stave plnenia multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement", ktorej vypracovanie vyplynulo z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2012, bod č. B.3.

 

Zmluvy:

pdf Zmluva MBA (2186 kB)

pdf zmluva MS EA (278 kB)

 


Publikované: 27.05.2016 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky