RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Archív výziev na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti

Výzva č. 6/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť - Projekty budovania WiFi v rámci špecifického cieľa 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 6/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť - Projekty budovania WiFi v rámci špecifického cieľa 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

pdfVýzva na výber odborných hodnotiteľov (401 kB)
docPríloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (22 kB)
docPríloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov (98 kB)
docPríloha č. 3 Súhlas so zverejnením informácií (99 kB)
docPríloha č. 4 Čestné vyhlásenie (100 kB)


Výzva č. 5/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 05/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť.

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

pdfVýzva na výber odborných hodnotiteľov (445 kB)
docPríloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (21 kB)
docPríloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov (98 kB)
docPríloha č. 3 Súhlas so zverejnením informácií (99 kB)
docPríloha č. 4 Čestné vyhlásenie (100 kB)


Výzva č. 4/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť - Projekty budovania WiFi v rámci špecifického cieľa 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 4/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť - Projekty budovania WiFi v rámci špecifického cieľa 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

Predĺženie termínu uzavretia výzvy do 30.04.2018 s účinnosťou od 23.03.2018

pdfVýzva na výber odborných hodnotiteľov (377 kB)
docPríloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (22 kB)
docPríloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov (98 kB)
docPríloha č. 3 Súhlas so zverejnením informácií (99 kB)
docPríloha č. 4 Čestné vyhlásenie (100 kB)


Výzva č. 3/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 03/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť.

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

Predĺženie termínu uzavretia výzvy do 30.04.2018 s účinnosťou od 23.03.2018

pdfVýzva na výber odborných hodnotiteľov (446 kB)
rtfPríloha č. 1 Súhlas so spracovaním osobných údajov (996 kB)
rtfPríloha č. 2 Súhlas so zverejnením informácií (1001 kB)
rtfPríloha č. 3 Čestné vyhlásenie (1002 kB)


Výzva č. 02/2017 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 02/2017 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).

Záujemcovia musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

pdfVýzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti
pdfPríloha č. 1 výzvy
rtfPríloha č. 1 výzvy
pdfPríloha č. 2 výzvy
rtfPríloha č. 2 výzvy

Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov PO7 OPII, vrátane relevantných príloh vymedzených vyššie, je potrebné doručiť v termíne do 21.04.2017 (v prípade osobného doručenia do podateľne je čas doručenia v pracovných dňoch v pondelok – štvrtok v termíne do 14:30 a v piatok v termíne do 14:00 hod.) v písomnej forme na adresu:

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Na obálke musí byť uvedené „Hodnotiteľ PO7 OPII - Neotvárať “.

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vymedzené náležitosti alebo nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje dátum odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.

Žiadosť o zaradenie do databázy hodnotiteľov PO7 OPII je potrebné zaslať aj elektronicky najneskôr do 21.04.2017 na e-mailovú adresu: zuzana.cupkova@vicepremier.gov.sk


Výzva č. 01/2015 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti

31.08.2015 12:00

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 01/2015 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).

Záujemcovia musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

pdfVýzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti (240 kB)
pdfPríloha č. 1 výzvy
rtfPríloha č. 1 výzvy
pdfPríloha č. 2 výzvy
rtfPríloha č. 2 výzvy

Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov PO7 OPII, vrátane relevantných príloh vymedzených vyššie, je potrebné doručiť v termíne do 30. 09. 2015 (v prípade osobného doručenia do podateľne je čas doručenia v pracovných dňoch do 14:30 hod.) v písomnej forme na adresu:
Ministerstvo financií SR
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 1

Na obálke musí byť uvedené „Hodnotiteľ PO7 OPII“.
Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vymedzené náležitosti alebo nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje dátum odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.
Žiadosť o zaradenie do databázy hodnotiteľov PO7 OPII je potrebné zaslať aj elektronicky najneskôr do 30.09.2015 na e-mailovú adresu: daniela.loffayova@mfsr.sk

Výzva bola v čase vyhlásenia zverejnená v časti "Aktuality": http://www.informatizacia.sk/aktuality-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-zaradenie-do-databazy-odbornych-hodnotitelov-pre-oblast-informacnej-spolocnosti/21556c


Publikované: 05.04.2017 / Aktualizované : 06.08.2018 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky