RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Informácia o procese pripomienkovania štúdií uskutočniteľnosti

06.07.2017 15:36

Informácia o procese pripomienkovania štúdií uskutočniteľnosti sú dostupné tu: https://metais.finance.gov.sk/help?pageId=22642863.
Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18838
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72182
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
50524
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
9076
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
51235
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky