RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Oznámenie o určenom rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom

18.09.2013 08:47

          Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk spolu s Ministerstvom financií SR na webovom sídle www.informatizacia.sk, podľa § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020“, určený v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 8 zákona.
          Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 8 zákona v termíne do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na adresu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia Operačného programu Doprava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.
          Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je tiež zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR - www.enviroportal.sk.
          V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry, tel.: 02 5949 4111, e-mail: info@mindop.sk.

pdfRozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020" (1715 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky