RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

30.09.2013 09:07

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie“

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie“ sú okrem tejto stránky v plnom znení prístupné aj na stránkach www.finance.gov.sk a www.enviroportal.sk.

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční dňa 14.10.2013 o 13.00 hod. na Ministerstve financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, miestnosť č. K110.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu je možné predkladať do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t. j. do 21.10.2013, na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

pdfSpráva o hodnotení strategického dokumentu (1389 kB)
zipNávrh strategického dokumentu (2728 kB)

 

pdfTlačová správa vo formáte PDF (300 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky