RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Oznámenie o zverejnení Návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a Správy o hodnotení strategického dokumentu

19.11.2013 19:48

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020“ a správu o hodnotení strategického dokumentu.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia podľa § 12 ods. 2 zákona v termíne najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 19.11.2013) tejto informácie na adresu:
      Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
      Sekcia Operačného programu Doprava
      Námestie slobody 6
      810 05 Bratislava

Verejné prerokovanie správy a návrhu strategického dokumentu sa uskutoční dňa            3. decembra 2013 (utorok) o 11.00 hod. na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, v zasadacej miestnosti č. 5 na 1. poschodí.

V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry. Kontaktné údaje: tel.: 02 5949 4111, e-mail: info@mindop.sk.

pdfSpráva o hodnotení strategického dokumentu (2547 kB)

pdfNávrh Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (2029 kB)

Prílohy k obom dokumentom sú zverejnené na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, a to konkrétne TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky