RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Polícia, hasiči a okresné úrady budú mať lepšie IT, pocíti to aj občan

09.10.2018 22:46

Digitálne pracovné prostredie zložiek, ktoré spadajú pod ministerstvo vnútra, bude modernejšie a efektívnejšie vďaka trom eurofondovým projektom. Občanom a podnikateľom to prinesie menej byrokracie, lepšiu kontrolu činností vykonávaných na okresných a obvodných úradoch, rýchlejšie vybavovanie požiadaviek a vďaka službám call centra odbúranie čakacích lehôt na informácie. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejní vyzvania na tri národné projekty, ktoré budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OPII PO7).

Trojicu projektov ministerstva vnútra v júli 2018 schválil Riadiaci výbor OPII-PO7 s podmienkou, že nebudú realizované iba jedným verejným obstarávaním. Projekty sa tak budú obstarávať v logických celkoch a ďalšia fáza obstarania bude nasledovať až po tom, čo bude predchádzajúca časť riadne odovzdaná a funkčná.

Ďalšou podmienkou bolo, aby nové cloudové služby mohli používať aj ostatné subjekty verejnej správy. Znamená to, že žiaden rezort, ktorý by mohol využívať know how z uvedených projektov a implementovať ich v rámci vlastných agend, nedostane finančné prostriedky bez toho, aby preukázal využiteľnosť projektov rezortu vnútra. Všetky tri spolu úzko súvisia a služby sa budú navzájom dopĺňať.

Ide o nasledovné projekty:

  1. Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe (36 806 624 EUR s DPH)
  2. Riadenie procesov a dát pre okresné úrady, policajný zbor a hasičský a záchranný zbor (16 387 225 EUR s DPH)
  3. Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra SR (19 438 853 EUR s DPH)

Tieto projekty prinesú okresným úradom, policajnému zboru, hasičským a záchranným zborom a rezortu vnútra koniec dvojitej evidencie a záznamov vedených paralelne na papieri. Skrátia čas na podávanie informácií odbornými pracovníkmi vďaka tomu, že sa táto činnosť presunie na call centrum. Štandardizujú sa nejednotné spôsoby procesov v správnom konaní. Automatizácia a integrácia umožní odbúrať získavanie a predkladanie informácií, podkladov a dokumentov, ktorými verejná správa už disponuje (zásada „Jedenkrát a dosť“). Zavedením týchto projektov sa výrazne zjednodušia procesy obsluhy občanov a podnikateľov.

Vo vládnom cloude sa navyše vytvoria systémy pre správne konanie, ktoré sa opakuje aj v iných rezortoch verejnej správy. Cloudové služby „Software as a Service“ poskytované ministerstvom vnútra bude možné znova použiť, vďaka čomu sa znížia náklady na vybudovanie nových systémov.

Dátum uzávierky vyzvaní na národné projekty je 18. 1. 2019. Vyzvania na národné projekty budú spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/policia-hasici-a-okresne-urady-budu-mat-lepsie-it-pociti-to-aj-obcan/index.html Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky