RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR z posúdenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom

10.04.2014 08:53

Za účelom zabezpečenia ochrany životného prostredia a prispenia k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategického dokumentu so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja bol návrh „Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ podrobený posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rámci tohto procesu boli zisťované a vyhodnocované priame a nepriame vplyvy navrhovanej stratégie na životné prostredie.
 
Ministerstvo životného prostredia SR dňa 4. marca 2014 vydalo stanovisko č. 6869/2013 - 3.4/ml z posúdenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, v ktorom na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. a Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu Rady z 27. júna 2001 odporúča schválenie strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ za predpokladu dodržania podmienok uvedených v časti VI.3. tohto stanoviska.

pdfStanovisko Ministerstva životného prostredia SR (17717 kB)

pdfNetechnické zhrnutie procesu SEA (654 kB)

pdfNetechnické zhrnutie procesu SEA_anglická verzia (594 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60771
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky