RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výsledky zasadnutia Výberovej komisie pre Prioritnú os č. 1 OPIS

31.07.2012 10:56

Dňa 30. júla 2012 sa na Ministerstve financií SR uskutočnilo zasadnutie Výberovej komisie pre Prioritnú os č. 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Predmetom zasadnutia výberovej komisie bolo prijatie rozhodnutia týkajúceho sa dvoch predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Procesu schvaľovania týchto žiadostí o NFP zo strany výberovej komisie predchádzala kontrola formálnej správnosti a odborné hodnotenie žiadostí.

Predkladanými žiadosťami o nenávratný finančný príspevok boli:
- Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX), kde žiadateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR
- Dátové centrum obcí a miest, kde žiadateľom je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

Hlavným cieľom projektu Elektronická zbierka zákonov je autorizácia textov právnych predpisov v elektronickej forme a postupné povýšenie elektronickej formy na záväznú, a to prostredníctvom eLegislatívy. Projekt adresátom práva (občanom, podnikateľom, úradníkom, študentom, neziskovým organizáciám atď.) prinesie záväzné a aktuálne právne informácie v jasnej, uchopiteľnej forme, a to bezplatne.

Cieľom projektu Dátové centrum obcí a miest je sprístupnenie elektronických služieb obciam tak, aby jednotlivé obce mali možnosť postupne poskytovať minimálne 138 služieb samosprávy občanom a podnikateľom využijúc pritom spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Obyvatelia obcí a miest budú mať týmto zabezpečený prístup k službám samosprávy elektronickým spôsobom, čím bude výrazne znížená časová, administratívna a finančná náročnosť na vybavenie si životných situácií.

Obe žiadosti boli prítomnými členmi výberovej komisie odporučené na schválenie, keďže splnili všetky povinné kritériá a odsúhlasená bola aj požadovaná čiastka nenávratného finančného príspevku. V prípade Elektronickej zbierky zákonov bola odsúhlasená čiastka 9 499 980,14 Eur a v prípade Dátového centra obcí a miest čiastka 47 214 976,35 Eur.

Po schválení predmetných žiadostí o NFP ministrom financií, bude so žiadateľmi týchto projektov uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Tlačovú správu nájdete zverejnenú aj TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
56479
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
73480
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
54550
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
10728
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
54055
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky