RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výzva EK - aktivity zamerané na boj proti kybernetickému cenzorstvu a podporu prístupu k internetu a bezpečnej digitálnej komunikácii

14.06.2012 09:44

V súlade s vyhláseniami z pracovného stretnutia FIRE/NDS 7. mája (2012) (http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fire/events/evwsfirends_en.html) a EIDHR Fóra 7-8. mája 2012 (http://www.eidhr.eu/events/eidhr-forum) bola otvorená výzva na predkladanie ponúk pre Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva [European Instrument for Democracy and Human Rights = EIDHR]. Cieľom je "zvýšiť rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd tam, kde sú v najväčšom ohrození a podporovanie ochráncov ľudských práv".

Táto výzva zahŕňa časť špecificky zameranú na "aktivity zamerané na boj proti kybernetickému cenzorstvu a podporu prístupu k internetu a bezpečnej digitálnej komunikácii" (časť 3, str. 7 smernice pre uchádzačov).

Termín pre zasielanie návrhov konceptov je 20. júl 2012. Ďalšie informácie a dokumentáciu je možné nájsť na webovom sídle Európskej komisie [v anglickom jazyku].

V prípade otázok odporúčame prečítať si najprv najčastejšie otázky (FAQ) na príslušnej stránke webového sídla.


Zdroj: EK Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18777
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
71308
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49756
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
6860
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
40161
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky