RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Informácia o zriadení emailovej schránky na účely oznamovania podozrení z podvodu

10.03.2011 12:35

Dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad boja proti korupcii Prezídia policajného zboru (ďalej len „ÚBPK“), ako úrad príslušný konať v zmysle § 261 Trestného zákona (vo veci poškodzovania finančných  záujmov EÚ), v spolupráci s odborom Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR (ďalej len „OLAP BK“), ako orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov Európskej únie, zriadil emailovú schránku na účely oznamovania podozrení z podvodu.

Emailová schránka infoirq@minv.sk má slúžiť na zasielanie podnetov s podozrením na podvod alebo iných nezákonných činností s dopadom na finančné prostriedky Európskej únie  a štátneho rozpočtu (ďalej len „EÚ“ a „ŠR“).

Potenciálnymi prispievateľmi do tejto schránky majú byť najmä zamestnanci všetkých inštitúcií zapojených do implementácie a čerpania štrukturálnych fondov a poľnohospodárskych fondov (najmä zamestnanci riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, zamestnanci certifikačného orgánu, Orgánu auditu a Centrálneho koordinačného orgánu), ktorí by disponovali informáciami vedúcimi k podozreniu protiprávneho nakladania s finančnými prostriedkami EÚ a ŠR.

Informácie zasielané do uvedenej emailovej schránky budú operatívne posudzované vyšetrovateľmi ÚBPK. Títo budú v prípade podozrenia z nezákonnej činnosti kontaktovať osobu, ktorá podnet zaslala, s dožiadaním ďalších informácií alebo oznamom, že vo veci ďalej konať nebudú.

Z dôvodu eliminácie zasielania neopodstatnených podnetov bol stanovený rozsah a obsah informácií, ktoré ÚBPK požaduje. Podnety s podozrením majú obsahovať nasledovné informácie:

  • Identifikačné údaje o o projekte (zmluve)
  • Identifikačné údaje o poskytovateľovi príspevku
  • Identifikačné údaje o konečnom prijímateľovi
  • Popis nezrovnalosti, čím bola spôsobená
  • Porušený predpis
  • Obdobie (dátum) jej vzniku
  • Finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov poskytnutie (ŠR - EÚ)
  • Kontakt na osobu, ktorá nezrovnalosť zistila
  • Úvahy vedúce k podozreniu z podvodu a odkaz na listinné dôkazy, prípadne svedkov. Predovšetkým by malo ísť o nezrovnalosti alebo podozrenia, kedy pracovník nemá dôkazy o podvode, ale má vnútorný pocit alebo sa oboznámi s indíciou, ktorá nasvedčuje tomu, že konečný prijímateľ pri dokladovaní použitia finančných prostriedkov neuvádza pravdu o spôsobe použitia finančných prostriedkov v zmysle zmluvy a projektu.

 


Zdroj: MV SR, ÚV SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
Myslíte si, že ste o súčasných možnostiach využívania elektronických služieb verejnej správy dostatočne informovaný/á?

mám dostatočné informácie
458
mám informácie, ale privítal/a by som ich viac
78
nemám pocit, že som informovaný/á
131
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky