RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Schválenie nariadenia vlády SR k zverejňovaniu objednávok a faktúr na internete

02.04.2011 04:43

Vláda SR 30. marca 2011 schválila Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.

Nariadenie bolo schválené s pripomienkami, na výsledné znenie si je preto potrebné počkať, pokým sa neobjaví v Zbierka zákonov, vláda však vybrala alternatívu 2, t.j. limit 1000 EUR pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie a 3000 EUR pre všetky ostatné povinné osoby.

Účinnosť je stanovená od 1. mája 2011, dovtedy je potrebné znenie zákona dodržiavať v pôvodnom rozsahu.

Uvedené nariadenie rieši určitú časť problémov, ktoré vyvolala novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám koncom minulého roka, mnoho ich však naďalej ostáva a vyrieši ich až novela samotného zákona a vhodné usmernenia. Otázna je aj aplikácia "totálnej sumy" na dynamicky upraviteľné resp. opakovateľné služby na základe jednej objednávky, kde môže byť výklad rôzny, ako aj disproporcia limitov medzi rôznymi povinnými osobami (napr. príspevková organizácia obce a príspevková organizácia štátneho orgánu).

Ministerstvo financií SR v tejto súvislosti ako gestor informatizácie a najmä štandardov pre informačné systémy verejnej správy iniciatívne spustilo viaceré aktivity (keďže MF SR nie je gestorom ani tvorcom daného predpisu), ktorých výsledky predostrelo Ministerstvu spravodlivosti SR ako možné riešenia tejto situácie, touto témou sa intenzívne zaoberá aj Komisia pre štandardizáciu IS VS - odporúčame prečítať si záznam z 10., ako aj nadchádzajúceho 11. stretnutia Komisie.

Znenie nariadenia a sprievodné dokumenty je možné nájsť na príslušnom webovom sídle Úradu vlády SR.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100431
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22659
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87378
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky