RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Verejná prezentácia – „Public hearing“ k projektom OPIS IV.

07.12.2011 15:22

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OPIS), v spolupráci so žiadateľmi a spracovateľmi štúdií uskutočniteľnosti pripravuje v poradí štvrtú verejnú prezentáciu štúdií uskutočniteľnosti (PUBLIC HEARING), ktorá sa tento krát uskutoční v pondelok 12.decembra 2011 o 13:00 hod v SÚZA, na Drotárskej ceste 46 v Bratislave.

Prezentované budú štúdie uskutočniteľnosti k niekoľkým Národným projektom, medzi nimi aj Ústredný portál verejnej správy a jednému Dopytovému projektu.


Z predmetných projektov sa prítomní budú môcť dozvedieť:

     - aký bude mať projekt prínos pre občanov a verejnú správu,

     - aké sú východiská projektu, - aké sú navrhované riešenia,

     - harmonogram realizácie projektu a jeho rozpočet.


Účelom verejnej prezentácie je oboznámenie či už odbornej, alebo širokej verejnosti o štúdiách uskutočniteľnosti, ktoré budú po ich verejnej prezentácii predmetom schvaľovacieho procesu zo strany Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti PO1 OPIS. Po ukončení každej prezentácie bude vytvorený priestor na prípadné otázky zo strany verejnosti. V prípade záujmu sa registrujte na adrese daniela.mitosinkova@mfsr.sk do pondelka 12.12.2011, 9:00 hod.

Tlačovú správu nájdete aj tu.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky