RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Európska komisia odblokovala certifikáciu platieb pre Operačný program informatizácia spoločnosti

08.12.2011 16:02

Európska komisia (EK) zaslala dňa 7. decembra 2011 oficiálny list, v ktorom sa vyjadruje o odblokovaní certifikácie platieb týkajúcich sa Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
 EK dospela  k záveru, že nedostatky uvedené v liste o pozastavení certifikácie platieb boli uspokojivo vyriešené a že nápravné opatrenia boli prijaté s ohľadom na vytýkané nedostatky, ktoré boli definované v predchádzajúcich auditoch.  Týmto EK odblokovala certifikáciu platieb pre OPIS a to bez akýchkoľvek finančných korekcií.
Z vyššie uvedených skutočnosti vyplýva, že sa nepotvrdili negatívne predpoklady o strate prostriedkov určených na informatizáciu na Slovensku.
Vytýkané nedostatky, boli plne odstránené zo strany SORO (Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom)  a RO (Riadiaci orgán).
Ako sme informovali v septembri 2011 bol splnený záväzok - pravidlo n+3, čo znamená že OPIS vyčerpal 71,6 mil. Eur z prostriedkov ERDF. K dnešnému dňu je z prostriedkov ERDF spolu so štátnym rozpočtom  vyčerpaných 107,6 mil. Eur. Na základe uvedeného možno konštatovať, že ďalšia implementácia OPIS by mala prebiehať bez potenciálneho ohrozenia finančných prostriedkov. Stav plánovaných projektov by mal mať priaznivý vplyv aj na čerpanie prostriedkov v roku 2012, na ktoré sa už v týchto dňoch SORO OPIS sústreďuje.

Tlačovú správu nájdete zverejnenú aj tu.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky