RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zverejnené písomné vyzvanie na Národný projekt Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov

27.02.2012 16:43

       Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni. Projekt prinesie elektronizáciu procesov na úrovni nad jednotlivými inštitúciami verejnej správy a sprístupní ich občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb.

       Cieľom projektu Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov je sprístupniť elektronické služby spoločných modulov ÚPVS, ktoré budú plniť funkcie, akými sú napr.: registrácia, autentifikácia a autorizácia, realizácia platby, podpisovanie dokumentov, evidencie komunikácie (podaní a výstupov), sprostredkovanie platby, notifikácia používateľov o udalostiach vyžadujúcich akciu, vytvorenie elektronického dokumentu, overenie elektronického podpisu podania a vystavenie potvrdenia o prijatí podania, odosielanie rozhodnutí do elektronických schránok. Rozdelenie funkcií vychádza z rozdelenia podľa jednotlivých spoločných a prístupových modulov v súlade so štúdiou uskutočniteľnosti. Úlohou spoločných modulov ÚPVS je poskytnutie sady generických funkcií na zabezpečenie komunikačných procesov v prostredí eGovernmentu.

       Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 18 710 000 € bez DPH.

       Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 06.06.2012. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Viac o projekte sa dozviete tu: http://www.informatizacia.sk/aktualne-vyzvy-opis/609s 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky