RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Európska komisia vyvíja nový popisný jazyk pre metadáta eGovernmentu (ADMS)

14.03.2012 10:22

Európska komisia vyvíja v rámci komunitárneho programu ISA (webové sídlo programu ISA) nový popisný jazyk ADMS (Asset Description Metadata Schema), ktorý by mal byť používaný na popis metadát eGovernmentu.

Tento jazyk má ambíciu unifikovať popis metadát vo všetkých členských štátoch, resp. vytvoriť spoločné rozhranie pre výmenu metadát. Európska komisia postupne analyzuje a pripravuje všetky svoje informačné systémy na jeho použitie, je preto potrebné očakávať, že informačné rozhrania pre INSPIRE (webové sídlo INSPIRE), Eur-lex (webové sídlo Eur-lex), PEPPOL (webové sídlo PEPPOL), epSOS (webové sídlo epSOS), EU Bookshop (webové sídlo EU Bookshop), CORDIS (webové sídlo CORDIS) a podobne sa mu budú prispôsobovať. Podobná iniciatíva sa očakáva aj v slovenskom prostredí a to štandardizačným procesom.

Pozitívne stanovisko a podporu tomuto jazyku vyjadrili aj organizácie ako W3C (webové sídlo W3C), OASIS (webové sídlo OASIS), GS1 (webové sídlo GS1), Medzinárodná komisia pre civilný stav ICCS (webové sídlo ICCS) a ďalší. Organizácia W3C, ktorá je tvorcom mnohých štandardov (najmä pre prístupnosť, CSS a HTML) je zároveň spolutvorcom jazyka ADMS.

V súčasnosti je ADMS k dispozícii vo verzii 0.9, finalizácia na verziu 1.0 sa očakáva v apríli 2012, otvorenie federácie sa očakáva k júnu 2012. Celý proces je možné voľne sledovať a komentovať na portáli Európskej komisie Joinup.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83361
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100456
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60789
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22676
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88290
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky