RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Stratégia pre lepší internet pre deti

03.05.2012 09:07

V súčasnej dobe s internetom začínajú deti oveľa skôr ako v minulosti – mnohé sú online už od 7 rokov. Až 75% detí používa internet, z toho tretina cez mobilné telefóny. Internet im ponúka rozsiahle možnosti na hru, učenie a kreativitu, avšak jeho celý potenciál nie je úplne preskúmaný a je potrebné vytvárať dôveru detí a rodičov k tomuto médiu. Avšak nestačí deti len chrániť pokiaľ sú na internete. Je potrebné posilniť ich digitálnu gramotnosť, aby boli schopné vybudovať si vlastnú ochranu a zodpovednosť v online prostredí.

Európska komisia dňa 2. mája 2012 predstavila dokument „Stratégia pre lepší internet pre deti“. Ide o strategický plán s návrhom opatrení ako zlepšiť digitálne zručnosti detí a vytvoriť bezpečnejšie online prostredie pre deti. Jedným z hlavných dôvodov, prečo by sa mali opatrenia prijať na úrovni EU je, aby sa zabezpečila rovnaká úroveň ochrany a služieb na internete pre všetky deti v EÚ.

Tlačová správa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/445&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky