RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií zrušilo písomné vyzvanie na národný projekt informatizácie

29.06.2012 15:59

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacom orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, zrušilo dňa 29. júna 2012 písomné vyzvanie na národný projekt prioritnej osi 1 (Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia), opatrenia 1.1 (Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni) -  „Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy“, kód: OPIS-2012/1.1/39-NP.
V rámci písomného vyzvania k uvedenému projektu boli chybne zadefinované legislatívne podmienky, keď bolo definované, že „Žiadateľ je gestorom vecne vymedzeného úseku správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, v znení neskorších predpisov.“ Datacentrum ako žiadateľ nie je gestorom vecne vymedzeného úseku správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. a nespĺňa túto podmienku. Zároveň bola zadefinovaná podmienka, že Žiadateľ je správcom navrhovaného IS v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pričom Datacentrum správcom takéhoto IS nie je.

 

Správu nájdete zverejnenú aj v Archíve výziev.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83372
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100464
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60794
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88545
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky