RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Integrované obslužné miesta

20.12.2012 16:33

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Integrované obslužné miesta“.
          Cieľom národného projektu „Integrované obslužné miesta“ je:

  • vytvoriť sieť IOM,
  • zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb verejnej správy sprístupnených na ÚPVS asistovaným spôsobom občanom a podnikateľom prostredníctvom siete IOM,
  • zabezpečiť trvalú udržateľnosť ich prevádzky minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

          Projekt IOM má zásadným spôsobom zlepšiť a sprístupniť služby občanom tak, aby si celú svoju agendu mohli vybaviť na jednom mieste, pri jednej návšteve integrovaného obslužného miesta. V rámci integrácie agend do jedného miesta bude možné výrazne zvýšiť hustotu pokrytia obslužných miest v rámci územia SR a zvýšiť tak dostupnosť a obmedziť potrebu cestovania pri vybavovaní agend občanov.
IOM bude prinášať pridanú hodnotu pre zákazníkov IOM tým, že služby IOM by mali byť v porovnaní s papierovými službami po započítaní všetkých vedľajších nákladov (čas, cestovanie, ušlá mzda, a pod.) lacnejšie a kvalitnejšie (všetko na jednom mieste, osobný kontakt a individuálny prístup).
          Zmluva bola 20. decembra 2012 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudne účinnosť dňa 21. decembra 2012.
          Výška nenávratného finančného príspevku je 16 607 443,57 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83337
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100426
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87371
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky