RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Národnej rady SR

05.02.2013 12:50

        Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Elektronizácia služieb Národnej rady SR“.

Hlavný cieľ projektu „Elektronizácia služieb Národnej rady SR“ spočíva v plnení nasledovných úloh:
• zabezpečenie zvýšenia spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou,
• zabezpečenie elektronizácie procesov verejnej správy,
• zabezpečenie zvyšovania  a  skvalitňovania  portfólia  svojich  elektronických  služieb,  vrátane  zmeny procesov.
Cieľom  je  zjednodušiť  prístup  občanov  k  informáciám  a  výrazným  spôsobom  zefektívniť  prácu  s poskytovanými údajmi.

        Ponúkané služby majú predovšetkým podporný charakter smerom k poskytovaniu informácií verejnosti– ide predovšetkým o služby aplikačné, vyhľadávacie, informačné a komunikačné. Cieľom je zabezpečiť zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou:
• umožnením všetkým skupinám obyvateľov využívať možnosti eGovernmentu,
• zvýšením informovanosti obyvateľov o činnostiach a dianí v národnej rade,
• znížením administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí vo vzťahu k národnej rade,
• zvýšením transparentnosti procesov a skrátením času vybavovania agend,
• skvalitnením a elektronizovaním možnosti participácie verejnosti na veciach verejných.

        Zmluva bola 4. februára 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 5. februára 2013.
Výška nenávratného finančného príspevku je  4 499 940,00 EUR.

        Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky