RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Menej byrokracie: štát nebude chcieť od ľudí údaje, ktoré už má

07.02.2013 13:07

Ministerstvo financií SR po mesiacoch príprav predkladá do pripomienkového konania návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci, ktorý je základným predpokladom na realizáciu e-governmentu. Ide o prelomovú právnu normu, ktorá zrovnoprávňuje papierovú a elektronickú formu komunikácie medzi občanmi a podnikateľmi na jednej strane a štátom na strane druhej.

Výsledkom elektronizácie procesov vo verejnej správe sa dosiahne výrazné zníženie byrokracie na strane občanov a podnikateľských subjektov. „Tento zákon je nevyhnutným predpokladom na zavedenie pravidla "jeden krát a dosť" čo znamená, že štát nebude vyžadovať opätovné predloženie  dokumentov, ktorými už jeho orgány disponujú,“ povedal minister financií Peter Kažimír.

Ministerstvo financií SR pri príprave zákona spolupracovalo a hľadalo konsenzus s viacerými rezortmi, ako aj mimovládnymi organizáciami a to najmä s IT Asociáciou Slovenska, Slovenskou bankovou asociáciou a Spoločnosťou pre otvorené informačné technológie.

Dôležitým prínosom návrhu zákona  je zavedenie úplne nových právnych inštitútov, ktoré súčasná legislatíva nepozná. Ide napríklad o elektronické schránky, identifikáciu a autentifikáciu osôb, autorizáciu či zriadenie inštitútu referenčných registrov. Prepojenie týchto registrov umožní práve to, že orgány verejnej správy budú navonok vystupovať ako „jeden subjekt“ a nebudú od občanov a firiem opakovane požadovať informácie.

Návrh zákona tiež ustanovuje elektronickú alternatívu k existujúcim právnym inštitútom, ktoré sa buď v súčasnosti realizujú „papierovou“ formou, alebo je ich úprava nejednotná. Legislatívne sa teda upravuje najmä architektúra informačných systémov, a elektronická komunikácia orgánov verejnej správy navzájom, elektronické podanie a elektronická úradná písomnosť a tiež elektronické doručovanie dokumentov.

Nová právna úprava tiež špecifikuje tzv. prístupové miesta, ktoré budú slúžiť ako brány pre komunikáciu medzi občanmi a podnikateľskými subjektmi na jednej strane a orgánmi verejnej správy na strane druhej. Výhodou týchto "Integrovaných obslužných miest" je napríklad to, že prostredníctvom nich dokážu v plnom rozsahu elektronicky komunikovať s orgánmi verejnej správy aj starší ľudia alebo tí, ktorí nemajú potrebné technické vybavenie. Podnety žiadateľov bude realizovať pracovník tohto obslužného miesta.Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky