RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritnej osi 3 OPIS

02.04.2013 15:39

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) predložených v rámci Prioritnej osi 3 „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“ (ďalej len „PO 3 OPIS“).
pdfVýzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov PO3 OPIS (259 kB)

docPríloha č.1 - Čestné vyhlásenie (56 kB)

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov PO 3 OPIS, vrátane relevantných príloh vymedzených výzvou, je potrebné doručiť najneskôr do 17.apríla 2013 (v prípade osobného doručenia je čas doručenia v pracovných dňoch do 14:30 hod), v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo financií SR
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
Odbor riadenia OPIS
Štefanovičova 5
817 82  Bratislava 1

Na obálke musí byť uvedené „Externý hodnotiteľ PO 3 OPIS - NEOTVÁRAŤ“.
Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať výzvou vymedzené náležitosti alebo nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje dátum doručenia, nie deň odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov PO 3 OPIS je potrebné zaslať aj elektronicky najneskôr do 17.4.2013 na e-mailovú adresu: daniela.loffayova@mfsr.sk

 

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky