RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

09.04.2013 12:55

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“, kód: OPIS-2013/1.1/54-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

          Cieľom elektronizácie agend NKÚ SR je umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k informáciám, ktoré zverejňuje NKÚ SR. Navrhované riešenie prispeje k rozvoju služieb implementovaných v projekte Kontrolórskeho informačného systému (KIS) NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR.
          Hlavnou požiadavkou projektu je zefektívnenie výkonu agend NKÚ SR s využitím možností informačných technológií vrátane umožnenia elektronizácie niektorých úkonov kontrolórov. Projekt umožní občanom prístup k informáciám o pláne kontrolnej činnosti NKÚ SR, či o aktuálne prebiehajúcich kontrolách, v rámci ktorých dopĺňa občanom možnosti aktívne participovať na kontrolnej činnosti v oblasti podávania doplňujúcich informácií a podnetov ku kontrolnej činnosti. Projekt bude zároveň rozšírený o umožnenie nezávislého vzdialeného pripojenia do KIS NKÚ SR, elektronizáciu historických kontrolných zistení a zobrazovaní kontrolných zistení externým používateľom v štruktúrovanej podobe.  Realizáciou projektu príde k zvýšeniu úrovne poskytovania informácií o výsledkoch kontrolnej činnosti a zvýšeniu transparentnosti fungovania Úradu.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 3 500 000,00 EUR.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 08.07.2013.
Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky