RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií zverejnilo výzvu Elektronizácia služieb miest „eMestá“

18.04.2013 17:04

          Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vyhlasuje výzvu Elektronizácia služieb miest - "eMestá", kód: OPIS-2013/1.2/05. Výzva je zameraná na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.         

          Cieľom projektov, ktoré budú realizované v rámci tejto výzvy je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb samospráv na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. Hlavným zámerom týchto projektov má byť elektronizácia tej časti služieb samosprávy, ktoré sú považované za jej originálne kompetencie.         

          Cieľom výzvy resp. projektov v rámci tejto výzvy je sprístupnenie elektronických služieb miest a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. Vďaka tejto výzve si jednotlivé mestá s ohľadom na aktuálny stav ich informačných systémov vyberú unikátnu kombináciu služieb (z povinných a voliteľných služieb), pričom dôraz sa kladie na dobudovanie architektúry, ktorá bude odzrkadľovať ich vlastnú koncepciu poskytovania eGov služieb. Elektronizácia procesov bude realizovaná v oblastiach miestnych daní (napr. služba: Platenie miestnych daní, Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností), poplatkových povinností (Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavby), pripomienkovania návrhov nariadení či investičných zámerov miest.
          Oprávnený žiadateľ je ten, ktorý spĺňa nasledujúce kritéria:

  • Právna forma: Obec, podľa zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (mimo obce z územia Bratislavského samosprávneho kraja) a podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
  • Počet obyvateľov: Mesto, resp. obec, ktorého počet obyvateľov za rok 2011 presiahol hranicu 20 000.

V predmetnej výzve je plánované zapojenie partnerov iba v prípade mesta Košice.         

          Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená na túto výzvu predstavuje 50 mil. EUR. Maximálna výška príspevku na jednu žiadosť o NFP v rámci výzvy je 4,5 mil. EUR a zároveň minimálna výška príspevku na jednu žiadosť o NFP v rámci výzvy je 10 tis. EUR. Každý oprávnený žiadateľ môže predložiť najviac jednu žiadosť o NFP. Dátum uzávierky tejto výzvy je 18.07.2013.

          Výzvu spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky