RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt prioritnej osi 3 OPIS

30.04.2013 13:17

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“. Písomné vyzvanie je zverejnené v rámci prioritnej osi 3 OPIS – Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu, opatrenia 3.1 - Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu.
          Oprávneným žiadateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) ako štátna príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
           Národný projekt by mal prispieť k podpore aktivít a činností zameraných na prípravu zavádzania, rozvoja a prevádzky moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentu. Zároveň budú podporené aktivity a činnosti zamerané na prípravu rozvoja regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov (rozvoj metalických a bezdrôtových prístupových širokopásmových sietí, rozvoj metropolitných optických sietí, rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí FTTx).
          V rámci aktivít uvedených vyššie, budú prostriedky OPIS pri tomto národnom projekte poskytnuté na: inžiniersku činnosť, geodetickú dokumentáciu, projektovo inžiniersku dokumentáciu, poradenskú a konzultačnú činnosť, vysporiadanie pozemkov.
          Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 13 177 826,00 EUR vrátane DPH.
          Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 16.09.2013.

Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky