RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Usmernenie SORO OPIS č. 5/2013 k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia

29.05.2013 16:33

          Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo Usmernenie SORO OPIS k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia (č. 5/2013), ktoré je adresované prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 1 OPIS a je platné od 28.mája 2013.
          Cieľom usmernenia je informovať o postupe pri vypĺňaní údajov projektu, ktoré vyplývajú z postupov fungovania Programovej kancelárie OPIS.
          Obsahom usmernenia sú všeobecné pokyny údržby projektových dát v Aplikačnom systéme programového riadenia. Jednotlivé časti usmernenia popisujú oblasti údržby dát v systéme, za ktoré je zodpovedný prijímateľ. Týmito oblasťami sú:

 • Vyplnenie časového harmonogramu projektu
 • Vytvorenie a aktualizácia projektového harmonogramu
 • Vytvorenie mapovacej tabuľky medzi dodávkami zmluvy o dielo a aktivitami zmluvy o NFP
 • Vytvorenie směrního plánu (baseline)
 • Vytvorenie správy o stave projektu
 • Riadenie projektovej dokumentácie
 • Správa informácií o zmluve o NFP a jej dodatkoch
 • Správa informácií o zmluve o dielo a jej dodatkoch
 • Správa informácií o VO
 • Zaznamenanie čerpania prostriedkov NFP
 • Riadenie rizík a otvorených otázok

Celé usmernenie nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83404
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100486
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60802
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22691
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky