RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Druhé usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest „eMestá“ a informácia o predĺžení termínu predloženia žiadosti o NFP

06.06.2013 17:14

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia (ďalej len "SORO OPIS") spoločnosti vydáva druhé usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest - "eMestá", kód: OPIS-2013/1.2/05.
Cieľom usmernenia k výzve na predkladanie žiadostí o NFP je spresnenie odporúčaní v súvislosti s tvorbou Koncepcie rozvoja informačných systémov (ďalej len „KRIS“) a úprava príloh k žiadosti o NFP definovaných výzvou, ktoré sú uvedené formou sledovania zmien. Uvedené zmeny boli vykonané za účelom zníženia administratívnej náročnosti spracovania žiadostí o NFP.
Do výzvy boli zároveň doplnené 3 nové prílohy, z dôvodu transparentnosti a zjednotenia spôsobu vykazovaných údajov:
 
•Príloha 3.26  Čestné vyhlásenie žiadateľa, že KRIS je vypracovaná v MetaIS
•Príloha 3.27  Výdavky na IKT za roky 2009, 2010 a 2011
•Príloha 3.28  Vzorový formát Tlačovej prezentácie KRIS

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledovné dokumenty:
- Výzva Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ (formou sledovania zmien)
- Príloha A.1 Elektronické služby miest (formou sledovania zmien)
 
Kompletné druhé usmernenie, ako aj dokumenty vo forme sledovania zmien nájdete TU.

Zároveň Ministerstvo financií SR ako SORO OPIS v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 pristúpilo k predĺženiu termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pri výzve Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ z dôvodu zmien vo formálnych náležitostiach a v prílohách výzvy.
 
Lehota na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je stanovená na 5. augusta 2013.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83371
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100461
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60793
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22682
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88296
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky