RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov - prioritná os 1 OPIS

24.06.2013 14:06

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) predložených v rámci Prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „PO 1 OPIS“).

Požiadavky, ktoré musia záujemcovia spĺňať sú uvedené v dokumente uvedenom nižšie:

pdfVýzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP predložených v rámci PO 1 OPIS(296 kB)

RTFPríloha č. 1 (175 kB)

RTFPríloha č. 2 (54 kB)

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov PO 1 OPIS, vrátane relevantných príloh, je potrebné doručiť v termíne do 10. júla 2013 (v prípade osobného doručenia do podateľne je čas doručenia v pracovných dňoch do 14.30 hod.) v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo financií SR
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
Odbor riadenia OPIS
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 1

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov PO 1 OPIS je potrebné zaslať aj elektronicky najneskôr do 10.07.2013 na e-mailovú adresu: daniela.loffayova@mfsr.sk


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky