RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Digitálna agenda: otvorené štandardy

25.06.2013 14:17

Vďaka otvoreným štandardom by verejný sektor mohol ušetriť 1 miliardu eur ročne

Európska Komisia predstavuje novú politiku určenú na pomoc verejným orgánom, ktorej cieľom je zabrániť, aby boli používatelia závislí na jedinom poskytovateľovi informačno-komunikačných technológií (IKT). Na základe odporúčaní vyplývajúcich z tohto prístupu, ktorý sa zameriava na boj proti odkázanosti na určitého dodávateľa, by verejný sektor EÚ mohol ročne ušetriť viac ako 1 miliardu eur.

Využívaním štandardov (namiesto jedinej špecifickej značky IKT či nástroja, systému alebo výrobku IKT) pri obstarávaní informačno-komunikačných systémov sa šetria peniaze daňovníkov. Vďaka intenzívnejšiemu využívaniu štandardov sa takisto zjednodušuje výmena údajov medzi verejnými systémami, takže postačí, ak občania poskytnú svoje osobné údaje ktorémukoľvek orgánu verejnej správy len raz. Zároveň sa takto uľahčuje aj vykonávanie cezhraničných služieb eGovernment, ktoré potrebujú občania i podniky pri cestovaní, práci, štúdiu či podnikaní v rámci EÚ.

Cieľom príručky je pomáhať pracovníkom vo verejnom sektore pri plánovaní, ako aj nákupe systémov a služieb IKT pre verejné organizácie. V príručke sa okrem iného uvádza, že dlhodobé plánovanie by mohlo pomôcť pri nahrádzaní systémov, ktoré majú tendenciu spôsobovať odkázanosť na určitého dodávateľa, alternatívnymi riešeniami založenými na štandardoch, čím by sa mohli vykompenzovať vyššie úvodné náklady pri nahrádzaní systémov. V príručke sa nachádzajú aj praktické pokyny pre pracovníkov v oblasti verejného obstarávania, ktoré môžu v danej situácii okamžite využiť.

Európska komisia usporiada stretnutia s účasťou zástupcov verejných orgánov, dodávateľského odvetvia IKT, organizácií pre štandardy a občianskej spoločnosti, počas ktorých si verejnoprávne organizácie budú môcť vymieňať svoje skúsenosti, osvojovať si nové osvedčené postupy, riešiť spoločné problémy a navrhovať ich riešenia.

 

Súvislosti:

V Digitálnej Agende pre Európu sa vymedzuje problém „odkázanosti na určitého dodávateľa“ a uvádza záväzok poskytnúť usmernenie týkajúce sa prepojenia medzi štandardizáciou IKT a verejným obstarávaním s cieľom pomôcť verejným orgánom lepšie využívať štandardy v záujme podpory efektívnosti a znižovania miery odkázanosti na jediného dodávateľa. Komisia vydáva oznámenie, ku ktorému pripája pracovný dokument súčasťou ktorého je praktická príručka, v ktorej sa uvádzajú spôsoby, ako lepšie využívať štandardy v rámci obstarávania, a to predovšetkým v prípade verejného sektora.

Viac info:

pdf DAE_Otvorené štandardy (74 kB) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-602_sk.htm


Zdroj: Európska komisia Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky