RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru“

04.07.2013 10:16

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru“.

          Projekt „Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru“ vytvorí centralizovaný systém z hľadiska spracovania informácií – centrálny dátový fond s online aktualizáciou a prístupom.
          Občania budú môcť elektronický nahlásiť situáciu, ktorá si bude vyžadovať zásah hliadky, napr. prostredníctvom služby „Ohlasovanie potreby zásahu hliadky“. Služba „Poskytovanie štatistických informácií o činnosti polície“ umožní občanom prehľadnou formou získať údaje o činnosti polície v danom regióne, či mieste za posledný týždeň a pod. IS umožní občanom elektronicky zasielať dopravnej polícií informácie napríklad z oblasti dopravy, ktoré budú analyzované s využitím Geografického informačného systému a ďalej budú využité pri manažmente krízových situácií. Informácie budú zároveň poskytnuté za účelom ich využitia v aplikáciách tretích strán (open data).  
Občania získajú rýchlejšie a adresnejšie odozvu na tiesňové volanie a udalosti vyžadujúce akcie policajného zboru a krízového štábu. Projekt prispeje k bezpečnejšej cestnej premávke a zjednoduší vybavenie pokuty s možnosťou zaplatenia a upozorneniami na lehoty.  

          Zmluva bola 2.júla 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 3.júla 2013.
          Výška nenávratného finančného príspevku je 40 000 000,00 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83404
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100486
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60802
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22691
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky