RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Elektronické služby živnostenského registra“

04.07.2013 10:25

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronické služby živnostenského registra“.

          Cieľom projektu „Elektronické služby živnostenského registra“ je vybudovanie a sprístupnenie elektronických služieb Ministerstva vnútra SR (MV SR), ktoré sa týkajú oblasti živnostenského podnikania. V rámci projektu dôjde k vytvoreniu a nasadeniu informačného systému živnostenského registra, ako aj k jeho prepojeniu s ÚPVS a ISVS iných inštitúcií verejnej správy.
          Výsledkom projektu bude vytvorené nové funkčné riešenie, ktoré nahradí súčasné služby a zvýši komfort a dostupnosť elektronických služieb zameraných na oblasť podnikania podľa živnostenského zákona. Sprístupní elektronické služby s využitím vlastností spoločných modulov architektúry eGovernmentu a zvýši využiteľnosť elektronických služieb na strane žiadateľov.
          Občanom a podnikateľom bude umožnené elektronicky vykonať kroky potrebné pre začatie vykonávania činnosti (napr. prostredníctvom služby „Ohlasovanie živností“) podľa živnostenského registra, elektronicky oznámiť zmenu údajov živnosti, pozastavenie prevádzkovania živnosti či ukončenie podnikania. Žiadateľovi bude vydané a doručené osvedčenie o živnostenskom oprávnení elektronickou formou.

          Zmluva bola 2.júla 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 3.júla 2013.
          Výška nenávratného finančného príspevku je 10 000 000,00 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky