RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

16.07.2013 16:00

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)“, kód: OPIS-2013/1.1/61-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni. 

Národný projekt by mal vyriešiť aktuálne problémy, ktoré spočívajú v absencií elektronických služieb pre oblasť bezpečnosti obyvateľstva, v nízkej miere udeľovania alternatívnych trestov a v dlhodobej nedostatočnej kapacite väzenstva v podmienkach SR.
Hlavnými cieľmi projektu preto sú:

  • zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb Ministerstva spravodlivosti SR slúžiacich občanom, podnikateľom a samosprávam na účely bezpečnosti,
  • publikovanie elektronických služieb určených pre zvýšenie bezpečnosti občanov (notifikácie),
  • zavedenie elektronického monitoringu odsúdených pre vybrané zákonné účely pri udeľovaní alternatívnych trestov (domáce väzenie, monitorovanie dodržiavania zákazu priblíženia sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku).

Zavádzané budú napr. služby „Interaktívny probačný dohľad“, „Vydanie interaktívneho varovania obetiam domáceho násilia“, či „Vydanie varovania organizátorom športových a iných podujatí“.
Služba „Interaktívny probačný dohľad“ bude určená pre osoby, ktorým bola uložená sankcia domáceho väzenia, povinnej práce, zákazu konzumácie alkoholu a pod. Tieto alternatívne tresty vyžadujúce probačný dohľad budú môcť byť vykonávané oveľa efektívnejšie s využitím monitorovacieho zariadenia, ktoré umožní aktívnu aj pasívnu kontrolu osoby, ktorej bol uložený alternatívny trest, zo strany probačného úradníka.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 26 945 948,00 EUR.
 
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 15.10.2013.
Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky