RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku

09.08.2013 14:29

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku“, kód: OPIS-2013/1.1/65-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

  • Vytvorenie elektronických služieb ako produktu automatizovanej a elektronizovanej back-office agendy verejnej správy Ministerstva vnútra SR za účelom efektívneho poskytovania služieb občanom automatizovaným alebo elektronickým spôsobom.
  • Vytvorenie finančne efektívneho, spoľahlivého a bezpečného riešenia, ktoré bude poskytovať služby občanom a podnikateľom, ako aj zabezpečovať podporu činností jednotlivých povinných osôb pri realizácii platieb pokút a sankcií k priestupkom v gescii Ministerstva vnútra SR prostredníctvom platieb v hotovosti, platobnými kartami, bankovým prevodom alebo platbou cez internet. Príkladom služby, ktorá je zameraná na občana je „Elektronické vybavenie pokuty alebo sankcie“. 

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 49 169 318,00 EUR.
 
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 11.11.2013.
Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky