RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Nová iniciatíva EÚ - Otváranie systémov vzdelávania

23.10.2013 14:46

"Opening up Education"

Otvárať systémy vzdelávania znamená vnášať do vzdelávania digitálnu revolúciu. Vďaka digitálnym technológiám sa môžu všetci vzdelávať, a to kdekoľvek, kedykoľvek, prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia a s podporou kohokoľvek.

 

Aké sú hlavné ciele tejto iniciatívy?

• Vytvárať príležitosti pre organizácie, učiteľov, študentov a žiakov na inovačnejší spôsob výučby a vzdelávania prostredníctvom intenzívnejšieho využívania digitálnych technológií a obsahu. Komisia bude podporovať organizácie pri prehodnocovaní svojich stratégií, propagovať reformy na zlepšenie odbornej prípravy učiteľov, zriaďovať „komunity učiteľov s praktickými skúsenosťami“ a podnecovať inovačné učebné osnovy.

• Zvýšiť mieru využívania otvorených vzdelávacích zdrojov (OVZ) tým, že sa zabezpečí, aby mali všetci voľný prístup k vzdelávacím materiálom vytvoreným vďaka verejnému financovaniu, napríklad z nového programu v oblasti vzdelávania Erasmus+. Nový portál „Open Education Europa“ (Otvorené vzdelávanie v Európe), je vstupnou bránou k vysokokvalitným otvoreným vzdelávacím zdrojom v Európe v ich pôvodnom jazyku. Otvorené vzdelávacie zdroje sú vzdelávacím obsahom, obyčajne v digitálnej forme, ktorý môžu používatelia bezplatne využívať a o ktorý sa môžu deliť.

• Zvýšiť transparentnosť pre používateľov vzdelávacích zdrojov, pokiaľ ide o autorské práva.

• Infraštruktúra IKT a konektivita v školách sú často slabé. Otváranie systémov vzdelávania pomôže školám a triedam získať prístup k širokopásmovému pripojeniu a podporu infraštruktúry IKT pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Taktiež sa ním bude stimulovať trh k vytváraniu nového interaktívneho obsahu a učebných nástrojov prostredníctvom podporovania rozvoja otvorených rámcov a noriem pre interoperabilitu a prenosnosť digitálneho vzdelávacieho obsahu, aplikácií a služieb.

• Posilniť spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a zainteresovanými stranami s cieľom lepšie pochopiť vplyv technológií na vzdelávanie a preskúmať nové spôsoby výučby a štúdia.

 

viac info: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-813_sk.htm


Zdroj: Európska Komisia Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky