RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

20.11.2013 17:21

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“.

Základným cieľom projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ je implementácia elektronických služieb, ktoré pokrývajú životné situácie občana súvisiace s prístupom ku vzdelaniu (občan a materská škola, občan a základná škola, občan a stredná škola) a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov. Škôlky, základné školy a stredné školy cieľového územia budú vybavené setom moderných digitálnych učebných pomôcok a koncových zariadení so zabudovaným edukačným softvérom. Dôjde tak k prepojeniu školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie živého ekosystému eGov služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu, ktorý umožní kontinuálnu a ekonomickú aktualizáciu nástrojov a procesov vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

Realizáciou projektu sa dosiahne vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy a modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie. Prínosom projektu bude aj zvýšenie spoločenskej hodnoty pripravenosti detí pre základné školy ako aj ich IT gramotnosti v útlom veku.

Zmluva bola 18. novembra 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 19.novembra 2013.

Výška nenávratného finančného príspevku je 45 932 803,30 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.
Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky