RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu prioritnej osi 3 OPIS

20.11.2013 17:32

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska.

Základným cieľom projektu je vytvorenie projektovej dokumentácie a podmienok na zvyšovanie penetrácie širokopásmového pripojenia prostredníctvom rozvoja infraštruktúry prístupových širokopásmových sietí v „bielych miestach“ Slovenska.
V rámci čiastkových cieľov: bude vytvorených 190 prípravných projektovo – inžinierskych dokumentácií pre investičnú výstavbu infraštruktúry širokopásmového internetu; dôjde k vytvoreniu geografického informačného systému, ktorý umožní tvorbu a plánovanie projektovej dokumentácie v oblasti fyzickej správy optických a metalických sietí; budú podporené aktivity a činnosti zamerané na prípravu rozvoja regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov; budú podporené aktivity a činnosti zamerané na prípravu zavádzania, rozvoj a prevádzku moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentu.

Zmluva bola 18.novembra 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 19. novembra 2013.

Výška nenávratného finančného príspevku je 13 173 380,21 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF nájdete TU.
Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82529
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99482
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60378
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22302
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
84970
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky