RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda“

03.12.2013 17:05

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda“.

Základným cieľom projektu „Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda“ je vytvorenie integrovaného informačného systému eDemokracie a otvorenej vlády a portálu pre poskytovanie transparentných informácií a otvorených dát širokej verejnosti ako aj inštitúcií verejnej správy spolu s vytvorením nových elektronických služieb v zmysle iniciatívy otvoreného vládnutia.
Realizáciou projektu dôjde k významnému zvýšeniu dostupnosti otvorených dát verejnej správy na jednom mieste pre verejnosť. V rámci modulu otvorenej vlády budú poskytované elektronické služby pre verejnú správu na automatizované spracovanie elektronických dokumentov a dát z rokovania vlády a jej poradných orgánov, plnenie úloh uznesení vlády, čo prinesie aj pre občana dostupné informácie aktuálne a včas.
Celkovo dôjde k úspore času občanov, podnikateľských subjektov a verejnej správy pri získavaní informácií o čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, zaangažovanie občanov do procesu kontroly čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a možnosť tvorby analýz na posilnenie čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Zmluva bola 29. novembra 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 30. novembra 2013.

Výška nenávratného finančného príspevku je 28 800 000,00 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky