RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

05.12.2013 13:32

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)“.

Cieľom projektu je pomocou elektronických služieb zabezpečiť flexibilnejšie využívanie udeľovania alternatívnych trestov odsúdeným. Implementáciou projektu sa zavedie moderný, efektívny a integrovaný IS ESMO poskytujúci elektronické služby súvisiace s elektronickým monitoringom obvinených a odsúdených osôb slúžiace občanom/ podnikateľom/samosprávam a budú vytvorené podmienky pre flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (napr. trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, zákaz priblíženia sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku, zákaz konzumácie alkoholických nápojov a pod.), ktoré sú výrazne efektívnejšie vo vzťahu k resocializácii, reedukácii a náprave odsúdených než umiestnenie v nápravnom zariadení. Projekt svojimi elektronickými službami pokryje aj také oblasti, ako sú prípady domáceho násilia, obťažovania alebo násilia a výtržníctva v rámci športových podujatí.
Zámerom projektu je zavedenie elektronických služieb, ktoré občanom umožnia nahlasovať porušenia zákona a tiež zavedenie aktívnych služieb varujúcich pred prítomnosťou odsúdených osôb (využitie pre obete domáceho násilia), ako prevencia násilnej a majetkovej trestnej činnosti. Ďalší zo zámerov projektu spočíva v zavedení samotného elektronického monitoringu odsúdených využívajúcich alternatívne tresty (napr. domáce väzenie, monitorovanie dodržiavania zákazu priblíženie sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku).

Zmluva bola 4. decembra 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 5. decembra 2013.

Výška nenávratného finančného príspevku je 26 945 900,00 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.
Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky