RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry"

26.02.2014 10:35

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry“.

          Cieľom národného projektu je vytvorenie prostredia pre elektronickú komunikáciu, ktorá bude pre externých používateľov predstavovať efektívnejší komunikačný kanál na využívanie služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V dôsledku elektronizácie služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry sa zvýši dostupnosť služieb pre všetkých klientov, zníži sa administratívna náročnosť služieb na strane klientov aj na strane poskytovateľa, zvýši sa nákladová efektívnosť poskytovaných služieb a z dlhodobého hľadiska dôjde k zníženiu nákladov na prevádzkovanie služieb. Zavedením elektronických služieb sa zabezpečí rovnocenný prístup k službám pre každého, zníži sa zložitosť komunikácie a administratívnej záťaže žiadateľa, vytvoria sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Elektronické služby zároveň prispejú k zvýšeniu efektivity a k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb.

          Zmluva bola 24.februára 2014 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 25.februára 2014.

Výška nenávratného finančného príspevku je 15 122 699,52 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF nájdete TU a ďalšie súvisiace informácie TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky