RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Nový výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

13.03.2014 16:38

Dňa 13. marca 2014 vyšiel v zbierke nový pdf výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS (1826 kB), ktorý nahradil výnos č. 312/2010 Z. z.

Výnos je koncipovaný v súlade so stavom a vývojom informačných a komunikačných technológií, reflektuje zmeny v organizácii štátnej správy a územnej samosprávy a reaguje na výsledky analýzy uplatňovania doterajšieho zákona v praxi.

Nový výnos rozširuje oblasti štandardizácie o ďalšie 2 oblasti, a to štandardy pre poskytovanie údajov v elektronickom prostredí a štandardy pre poskytovanie cloud computingu a využívanie cloudových služieb a bol doplnený ešte jeden osobitný štandard pre federáciu identít v prostredí e-Governmentu.

Zároveň sa do výnosu implementujú zmeny, vyplývajúce z revízie štandardov prístupnosti s ohľadom na proaktívnu harmonizáciu s pripravovanou európskou smernicou ohľadom prístupnosti webových sídiel a predpokladaným dodržiavaním úrovne AA medzinárodného štandardu pre prístupnosť WCAG 2.0, zmeny vyplývajúce zo zabezpečovania technologickej neutrality elektronických služieb verejnej správy, z revízie používania súborov v prostredí verejnej správy a ďalšie drobnejšie zmeny, ktoré vyplynuli z požiadaviek praxe a vývoja technológií.

Schvaľovací proces a dôvodovú správu k výnosu je možné nájsť na príslušnej webovej stránke Portálu právnych predpisov.

Vlastné znenie výnosu je možné nájsť aj na príslušnej stránke tohto webového sídla a zmeny oproti predchádzajúcemu výnosu č. 312/2010 Z. z. zase v časti štandardizačné dokumenty.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky