RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR vydalo výnos o jednotnom formáte e-správ

10.04.2014 14:44

Ministerstvo financií SR vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2014 vydalo nový výnos č. MF/009269/2014-173 k zákonu č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Výnos sa týka elektronickej komunikácie, pričom týmto výnosom sa ustanovuje jednotný formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta, ktoré predstavujú podľa zákona o e-Governmente prístupové miesta nevyhnutné na účely výkonu verejnej moci elektronicky.

Vlastné znenie výnosu a dôvodovú správu prikladáme nižšie:


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82529
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99482
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60378
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22302
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
84970
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky